"Skicka ut handlingar eller lägga till användare gör jag snabbt och
enkelt, direkt i läsplattan."
Eva, nämndsekreterare i Norrtälje Kommun